Mühendislik çalışmalarımız;

– Kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet sistemleri üzerine çalışıyor, Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapıyoruz.
– Elektrik Mühendislik firması olarak  elektrik enerjisinin en ekonomik yollarla üretilmesini, dağıtımını, elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlıyor ve sistemi kurup çalışmasını sağlıyoruz.
– Elektrik enerjisi üretim üzerine çalışmalar yapmaktayız.
– Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, hastane, ofis, havalimanı, park vb.) projesini hayal ediyor, hazırlıyor, uyguluyor ve yönetiyoruz.
– Yapacağımız işlerde  için gereken işgücünü ve maliyeti hesaplıyoruz. Ve bu bilgileri İnsan kaynakları ve yönetimle paylaşıyoruz.
– Elektronik Mühendisliği dalında, her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerini planlar, yapar, işletir ve uygularız.
– Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım gibi alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemlerini tasarlarız. Bu sistemlerin bağlantılarını yapar, çalıştırır, geliştiririz.
– Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma – geliştirme faaliyetleri yaparız.
– Üretim/Uygulama aşamalarında kalite kontrolü yaparız.