Rüzgar Enerjisi Çözümleri

Tüm yenilenebilir enerji türlerinin (Gel-git ve jeotermal enerji hariç) ve fosil yakıtların kaynağı güneşten gelmektedir. Güneş, yeryüzüne saatte 174.423.000.000.000 kW ışınım yayar. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık yüzde 1 ile 2’si rüzgar enerjisine dönüştürülür.

Detaylı Bilgi ve Teklif

Güneş Enerjisi Çözümleri

6446 sayılı 30.03.2013 tarihinde yayınlanan yeni Elektrik Piyasası Kanunu'na göre kurulu gücü azami 1 MW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri yatırımcıları lisans alma ve şirket kurma yükümlülüklerinden muaftır.

Detaylı Bilgi ve Teklif

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi(EKB) bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu düzenlemenin amacı gerek bina sakinlerinin gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişilerin binanın enerji performansı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Detaylı Bilgi ve Teklif

Mühendislik Hizmetleri

Construction consultants provide expert proactive and forensic support for construction projects and construction claims.

Detaylı Bilgi ve Teklif

Ölçüm Test ve Raporlama

As the general contractor, we first create the highest level of trust and integrity with our clients. We value our role in the success of your project.

Detaylı Bilgi ve Teklif

Enerji Verimliliği Yönetimi

Enerji Yönetimi; enerji kaynaklarınınve enerjinin verimli kullanılamasını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. İşletme genelinde sistematik bir yol haritası ile teknik ve stratejik açıdan gerçekleştirilebilir tüm enerji tüketim noktalarının analiz edilmesiyle, potansiyel olarak %30’a kadar enerji tasarrufu sağlanabilir.

Detaylı Bilgi ve Teklif